Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Λάρνακα Στάδιο 5 και 6 Συνδυασμένο 15-16 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ηλίας Χατζηιωάννου 08-03-2018
11-03-2018
09.00
17.00
Λάρνακα Στάδιο 3 και 4 Συνδυασμένο 17 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ηλίας Χατζηιωάννου 17-03-2018
20-03-2018
09.00
17.00
Λάρνακα Στάδιο 3 και 4 Συνδυασμένο 17 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ηλίας Χατζηιωάννου 17-03-2018
20-03-2018
09.00
17.00
Λάρνακα Ημέρα Επανάληψης 15-16 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ηλίας Χατζηιωάννου 21-04-2018
22-04-2018
09.00
17.00
Λάρνακα Στάδιο 1 και 2 Συνδυασμένο 18 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ηλίας Χατζηιωάννου 17-05-2018
20-05-2018
09.00
17.00
Λεμεσός Ανώτερο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen 1 A+B 13-14 Ανδρέας Ζόππου | 05-05-2018
06-05-2018
09.00
17.00
Λεμεσός Στάδιο 7 15+16 Ανδρέας Ζόππου | 20-09-2018
23-09-2018
09.00
17.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα