Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Σεμινάρια Θεόκλητος Τσάλλος :
Τηλέφωνα: 6976639465, 0048728515544   Email:  theoklitos.tsallos@gmail.com
Σεμινάρια Ανδρέα Ζόππου :
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αλεξάνδρα Αντωνίου κινητό 6946-898974     Email: animasomayoga@gmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 120 121 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 27-03-2018
30-03-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 125 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 02-04-2018
05-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 130 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 11-04-2018
14-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 116 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 16-04-2018
19-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 126 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-04-2018
24-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 103 107 108 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-04-2018
27-04-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 114 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 18-02-2018
21-02-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 127 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 23-02-2018
26-02-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Zi de Recapitulare 1- 80 Andrew Zoppos | 27-02-2018
28-02-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 117 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 20-02-2018
23-02-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 124 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 25-02-2018
28-02-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 128 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 02-03-2018
05-03-2018
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
102 - 111 Andrew Zoppos | 07-03-2018
10-03-2018
10.00
18.00
Iasi Modul 7 113 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 12-03-2018
15-03-2018
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 85 89 93 Andrew Zoppos | 17-03-2018
18-03-2018
10.00
18.00
Iasi Zi de Recapitulare 1 - 80 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 19-03-2018
20-03-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 119 Andrew Zoppos | 27-03-2018
30-03-2018
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 115 Andrew Zoppos | 02-04-2018
05-04-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 130 Carmen Zoppou | 19-04-2018
22-04-2018
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 99-106 Andrew Zoppos | 12-08-2018
13-08-2018
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Tehnica Bowen pentru durerile cervicale
Citeste mai mult
02 Robyn Wood | 28-04-2018
28-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
01 John Wilks | 29-05-2018
30-05-2018
10.00
18.00
Bucuresti Evaluarea Orientata si Echilibrul Bowen
Citeste mai mult
01 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 08-07-2018
09-07-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Tehnica Bowen pentru durerile cervicale
Citeste mai mult
01 Robyn Wood | 25-04-2018
25-04-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
01 John Wilks | 26-05-2018
27-05-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Evaluarea Orientata si Echilibrul Bowen
Citeste mai mult
01 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 05-07-2018
06-07-2018
10.00
18.00


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα